O projekcie


Od 1 września 2016 r. uczniowie Gimnazjum im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach realizują zadania w ramach programu grantowego mPotęga pt. „Gimnazjalne mat-party”, który uzyskał pozytywną akceptację komisji jako jeden z 210 na 880 złożonych wniosków. Program mPotęga prowadzony jest przez Fundację mBanku we współpracy z Fundacją Dobra Sieć. Skierowany jest do szkół, uczelni, stowarzyszeń, fundacji i bibliotek, których celem jest promowanie nauki matematyki w ciekawy i  nieszablonowy sposób.


Założone cele będą realizowane poprzez zdrową rywalizację w edukacyjnych zabawach i konkursach, a także tworzenie własnych prac. Podłożem do zdobycia wiedzy i umiejętności będą pozalekcyjne warsztaty tematyczne oraz organizacja Pikniku Rodzinnego ze strefą matematycznych łamigłówek i gier dla zespołów uczeń plus członek rodziny.

Warsztaty "Matematyczny świat gier" pozwolą uczniom poznać wybrane gry i łamigłówki logiczne,liczbowe, rysunkowe (m.in.. Sudoku, Mosty, Rebusy).

Podczas warsztatów "Interaktywnej matematyki" uczniowie zostaną zapoznani z narzędziami ICT, będą tworzyć własne komiksy, interaktywne łamigłówki i aplikacje edukacyjne, dzięki czemu wiedzę i umiejętności matematyczne nie tylko poznają, utrwalą i poszerzą, ale nauczą się również przekazywać ją innym. Swoje prace opublikują na platformie e-learnigowej. Do tej części działań wykorzystywana będzie pracownia komputerowa z dostępem do Internetu. 

"Trzeci wymiar" skoncentruje swoje działania na zespołowym tworzeniu konstrukcji płaskich i przestrzennych. Uczniowie będą kształtować wyobraźnię przestrzenną i zdolności manualne korzystając z zestawu szkolnego ZomeTool do budowania szkieletowych modeli. Ponadto uczniowie będą tworzyć rysunki trójwymiarowe z wykorzystaniem programów komputerowych.

W każdej grupie warsztatowej zostaną przeprowadzone konkursy o tytuł mistrza danej konkurencji, wszyscy wezmą udział w zewnętrznych warsztatach w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie.

Czteromiesięczny projekt zakończy się uroczystym podsumowaniem wraz z wręczeniem dyplomów i nagród.